שתקי ותלדי (אלימות מיילדותית): טל- מתחת למים

הוסיפו הערות: